Stage 4 & 5:Results

Full results

China Tour de Ski – Stage 4 – Tianshan Tianchi ISR, Urumqi, Xinjiang Men – Distance 5km Women – Distance 2.5km China Tour de Ski – Stage 5 – Tianshan Tianchi ISR, Urumqi, Xinjiang Men – Ski sprint 1.2km Women…